Blog

Skorzystanie z usług doświadczonego prawnika może okazać się konieczne nie tylko w sytuacji, w której zostaliśmy pozwani albo chcemy kogoś pozwać. Wiedza oraz doświadczenie radcy prawnego jest szeroka, dzięki czemu może on udzielić wsparcia w wielu dziedzinach. Mowa tutaj na przykład o wątpliwościach przed pisaniem dokumentu. W takich sytuacjach możemy udać się do kancelarii prawnej celem uzyskania porady, a także sporządzenia opinii prawnej. Czym jest ten dokument i komu może się przydać?

Jedną z podstawowych gałęzi obowiązującego w Polsce prawa jest prawo karne. Definiuje ono, jakie czyny są zabronione, a także jakie konsekwencje mogą wiązać się z popełnieniem czynów karalnych. Jego źródłami są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy i Kodeks postępowania karnego. W przeprowadzeniu spraw karnych niezbędna jest rola adwokata. Wielu osobom kojarzy się on z obrońcą oskarżonego, który stara się dowieść jego niewinności. W rzeczywistości jednak adwokat może pełnić również inne funkcje. Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Zachowanie płynności finansowej jest niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Kontrahenci, którzy zwlekają z płatnościami, są zmorą wielu przedsiębiorców. Odzyskanie pieniędzy od dłużnika bywa skomplikowane. Najważniejsze jednak, by podjąć kroki odpowiednio wcześnie i być konsekwentnym w swoich działaniach. W  tym celu niezbędne jest rozpoczęcie procesu windykacyjnego, który zwykle rozpoczyna się polubownie, a w razie konieczności trafia na drogę sądową. W jaki sposób przeprowadzać windykację, by proces przebiegł szybko, a dłużnik zwrócił należności?

W maju 2018 roku przedsiębiorcy stanęli przed wyzwaniem interpretacji i dostosowania swoich działań do wprowadzonego wówczas europejskiego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, czyli RODO. Nadchodzące zmiany wywołały wiele spekulacji oraz obaw, które często okazywały się bezzasadne. Nie zmienia to jednak faktu, że wpłynęły znacząco na funkcjonowanie wielu przedsiębiorstw. Co należy wiedzieć na temat RODO i jakie są najpopularniejsze mity dotyczące wprowadzonego w 2018 roku rozporządzenia?

Nierzadko zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłacenia odszkodowania. Kiedy w praktyce może to mieć miejsce i z jakich przyczyn?

Ponieważ małżeństwo jest pod ochroną Konstytucji i Rzeczypospolitej Polskiej, ma zastosowanie co do niego zasada trwałości. Oznacza to, że ustanie małżeństwa następuje w określonych sytuacjach: w przypadku śmierci lub uznania za zmarłego jednego z małżonków, w przypadku unieważnienia małżeństwa oraz w przypadku orzeczenia rozwodu. Rozwód jest coraz częstszą przyczyną ustania małżeństwa – na przestrzeni ostatnich trzydziestu lat odsetek małżeństw kończących się rozwodem w stosunku do tych ustających z powodu śmierci małżonka wzrósł o dziesięć punktów procentowych, z 20% do 30%.

Zamawiający wykonanie zlecenia ma prawo do tego, żeby otrzymać od wykonawcy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia postępowania. W trakcie weryfikacji zdolności do wykonania zamówienia oraz zgodności oferowanych usług z wymogami, które zawiera opis zamówienia, zleceniodawca nie może przekraczać granic ustalonych przez ustawodawcę.

Coraz więcej osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej. Wszyscy, którzy wcześniej nie mieli styczności z profesją adwokata bądź radcy, nie zawsze wiedzą, do kogo powinni się zwrócić ze swoimi problemami, aby uzyskać potrzebne im wsparcie. Często te dwa zawody są mylone lub uznawane za dokładnie takie same. W praktyce istnieją między nimi różnice, choć są one coraz mniej widoczne.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.