Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Jedną z podstawowych gałęzi obowiązującego w Polsce prawa jest prawo karne. Definiuje ono, jakie czyny są zabronione, a także jakie konsekwencje mogą wiązać się z popełnieniem czynów karalnych. Jego źródłami są Kodeks karny, Kodeks karny wykonawczy i Kodeks postępowania karnego. W przeprowadzeniu spraw karnych niezbędna jest rola adwokata. Wielu osobom kojarzy się on z obrońcą oskarżonego, który stara się dowieść jego niewinności. W rzeczywistości jednak adwokat może pełnić również inne funkcje. Jaka jest rola adwokata w postępowaniu karnym?

Adwokat jako pełnomocnik oskarżyciela 

W każdej sprawie karnej możemy wyróżnić dwie strony. Właśnie dlatego adwokat w postępowaniu karnym może pełnić jedną z dwóch funkcji – oskarżyciela albo obrońcy, w zależności od tego, z którą ze stron współpracuje. W
sytuacji, w której adwokat występuje w roli pełnomocnika oskarżyciela, ma on za zadanie doprowadzenie do skazania oskarżonego. Celem jest również naprawienie szkody, którą poniósł klient adwokata w wyniku popełnienia czynów karalnych przez oskarżonego.

Istotną rolę w postępowaniu karnym pełni również prokurator, który sporządza akt oskarżenia i zbiera materiały dowodowe, które uzasadniają treść oskarżenia. W całym postępowaniu pełnomocnik oskarżyciela i prokurator stanowią dla siebie wsparcie, ponieważ cele ich działań są zbliżone. Adwokat zatem pomaga poszkodowanemu w dochodzeniu sprawiedliwości i skutecznym skazaniu oskarżonego, który dopuścił się popełnienia czynów karalnych.

Funkcje adwokata występującego w roli obrońcy 

Podczas postępowania karnego równie ważną rolę co pełnomocnik oskarżyciela, pełni również obrońca oskarżonego. Oskarżony w postępowaniu karnym, który korzysta ze wsparcia adwokata, może liczyć na jego wsparcie na każdym etapie postępowania. Dzięki doświadczeniu i umiejętnościom adwokata potrafi on pokierować sprawą w taki sposób, aby podejrzany nie powiedział niczego, co może zostać użyte przeciwko niemu, a do tego potrafi zdezorganizować organy ścigania, co również wpływa na korzyść oskarżonego.

 

Rola obrońcy jest istotna również w kontekście kontaktu z bliskimi podejrzanego. Adwokat może otrzymać informacje dotyczące postępowania wobec oskarżonego i przekazywać je jego rodzinie i doradzić, jakie działania mogą podjąć. Wiedza i doświadczenie obrońcy przekładają się bezpośrednio na pozycję oskarżonego, a także mogą wpłynąć na treść wyroku.

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.