Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania?

Nierzadko zdarza się, że ubezpieczyciel odmawia wypłacenia odszkodowania. Kiedy w praktyce może to mieć miejsce i z jakich przyczyn?

 Odmowa wypłaty ubezpieczeń komunikacyjnych

W przypadku ubezpieczenia OC i AC, ubezpieczyciel może zmniejszyć lub wręcz wyłączyć ochronę w sytuacjach takich jak:

  • brak bieżących badań technicznych pojazdu, jeśli wada miała wpływ na wystąpienie szkody,
  • brak uprawnień do kierowania pojazdem, jeśli fakt ten wpłynął na powstanie szkody,
  • udowodnione, celowe uszkodzenie pojazdu,
  • niska wartość szkody,
  • ucieczka z miejsca zdarzenia,
  • zdarzenie na terenie wykraczającym poza zakres obowiązywania polisy (np. w innym państwie).

Odmowa lub zaniżenie wypłaty ubezpieczenia w przypadku uszczerbku na zdrowiu

Kwota odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu jest ustalana w oparciu o przygotowaną specjalnie do tego celu tabelę, stworzoną przez dane towarzystwo ubezpieczeniowe.

Osoby poszkodowane niejednokrotnie znajdują się jednak w sytuacji, że ustaloną wysokość odszkodowania uznają za zaniżoną. Praktyka sądownicza wskazuje, że jest to częste zjawisko i wówczas najlepszym rozwiązaniem może być proces odszkodowawczy. Jest to jeden z obszarów działalności mojej kancelarii i właśnie w tym zakresie pomagam klientom indywidualnym.

Z naszej praktyki wynika, że poszkodowane osoby, które zdecydowały się na odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu, często zyskują nawet kilkukrotnie wyższe kwoty. Należy jednak wcześniej skorzystać z pomocy prawnej oraz dowiedzieć się, jak taki proces może wyglądać.

Odmowa wypłaty ubezpieczenia za zniszczenie mienia

W przypadku ubezpieczenia mienia, w tym domu lub mieszkania, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania w sytuacjach takich jak:

  • rażące zaniedbanie ubezpieczonego lub domowników,
  • niszczące działanie w skutek energii jądrowej, zamieszek lub trzęsienia ziemi,
  • naturalne zużywanie się mienia.

 

Katalog takich wyłączeń zazwyczaj jest zdecydowanie szerszy, dlatego też klient powinien dokładnie przyjrzeć się Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia (OWU). W przypadku kwestii wątpliwych i odmowy wypłaty, zachęcam do kontaktu z moją kancelarią prawną.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.