Postępowania administracyjne i windykacyjne

Jednym z obszarów działalności adwokat Doroty Giesek jest reprezentowanie klientów w postępowaniach windykacyjnych i administracyjnych. Przypomnijmy, że z prawnego punktu widzenia windykacja to zbiór czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, które na celu mają doprowadzenie dłużnika do wykonania zobowiązania, jakie zaciągnął wobec wierzyciela. Postępowanie windykacyjne dzieli się na dwa etapy:

  • etap polubowny, w którego trakcie wierzyciel ubiega się o zwrot należnej sumy, np. wysyłając monity; etap ten może zakończyć się podpisaniem ugody między wierzycielem a dłużnikiem zobowiązującej tego drugiego np. do spłaty zadłużenia w ratach;
  • jeśli etap polubowny nie przyniesie skutku, drugi etap postępowania windykacyjnego toczy się przed sądem; jego celem jest uzyskanie tytułu egzekucyjnego stanowiącego podstawę do dalszego ubiegania się o zwrot długu.

Przez postępowanie administracyjne rozumie się tok działań podejmowanych przez organa administracji publicznej (rządowej i samorządowej) mających na celu wydanie aktu administracyjnego. Jako przykład można podać tu działania urzędu mające na celu wydanie (na wniosek zainteresowanej strony) pozwolenia na budowę.

 

Prawo budowlane, prawo zamówień publicznych i prawo pracy

Nasza kancelaria prawna w Gdańsku specjalizuje się w prawie budowlanym, prawie zamówień publicznych i prawie pracy. Pierwsze obejmuje przepisy zawarte w ustawie Prawo budowlane oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Ustawa i rozporządzenia regulują zagadnienia związane z projektowaniem, budową, nadzorem i utrzymaniem, a także rozbiórką obiektów budowlanych.

W przypadku prawa zamówień publicznych wsparcie kancelarii dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą polega m.in. na pomocy w przygotowywaniu dokumentacji przetargowej.

Z kolei działalność kancelarii w zakresie prawa pracy obejmuje m.in. przygotowywanie wzorów umów, tworzenie wewnątrz firmowych regulaminów skierowanych do pracowników, porady prawne we wszystkich we wszystkich dotyczących relacji pracodawca-pracownik.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.